Informacja rabatowa
Szefie, do darmowej dostawy brakuje tylko 500,00 PLN.
Produkt
Ilość
Cena brutto
Usuń
{{ item.Amount }}
{{ item.GrossPrice | number: 2 }} {{ item.CurrencyID }}
Ilość: {{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Cena produktów 23% podatku VAT {{ ShoppingCartItems.data.TotalSummary.Gross[0].Value | number: 2 }} {{ ShoppingCartItems.data.TotalSummary.Gross[0].Currency }}
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}

Polityka plików „cookies”

Polityka plików „cookies”

 

1. Czym są pliki „cookies”?
W trakcie świadczenia usług stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki
„cookies”.
Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym
(np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te
przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki
„cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu i najczęściej zawierają one nazwę strony
internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Na jakiej podstawie są przetwarzane?
Pliki „cookies” przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0,
poz. 1489 z późn. zm.). W ramach świadczonych usług prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików „cookies”
poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych
urządzeniach końcowych.
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików „cookies” lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda
ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami „cookies”.

3. Jakie pliki „cookies” są przez nas wykorzystywane i za co właściwie odpowiadają?
Pliki „cookies” możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.
Pod względem celów stosowania plików „cookies”, rozróżniamy ich trzy kategorie:
 pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać,
np. uwierzytelniające pliki „cookies”. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,
 pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego
potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one
Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie
z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone,
 pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych
w Sklepie lub poza nim do preferencji Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych
funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików „cookies”:
 pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,
 pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami „cookies”, wyodrębniamy:
 pliki „cookies” własne - pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepu
dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze
i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania,
utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji
Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.
 pliki „cookies” zewnętrzne/podmiotów trzecich - Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez
Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
- Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google
Adwords,
- Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
- Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map
dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
- YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi
YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.
Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany
Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym
Facebook z kontem Sklepu, o ile Sprzedawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu
przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”.
Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

4. Zarządzanie plikami „cookies” i innymi informacjami
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” i innych informacji na urządzeniu
końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki
internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny,
a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami
można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.
Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą
utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.

5. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności
za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików
„cookies”. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików „cookies” tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie
lub przed ich instalacją.

6. Dzienniki serwerowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają
ze Sklepu. Dzienniki serwerowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki,
datę i godzinę żądania, a także mogą zawierać (ale nie muszą) co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie
identyfikować przeglądarkę Klienta.
Dane gromadzone w dziennikach serwerowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu
administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych
w niniejszym dokumencie.
W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów
szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to
w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą
elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając
z mechanizmu pamięci przeglądarki.

7. Pamięć podręczna
Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji
lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu
Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta.
Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te
same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

8. Geolokalizacja
My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności
geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być
dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

9. Tag pikselowy
My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności
tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności
Klienta na stronie internetowej.

10. Zmiany Polityki plików „cookies”
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki plików „cookies”. W takim przypadku, opublikujemy jej zmiany
w niniejszej lokalizacji.